Over de Ombudsman

Wie is de ombudsman?


Addie Stehouwer is op 1 januari 2020 begonnen als gemeentelijke ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. 

Addie was van 2016 tot en met 2019 senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Ook werkt ze sinds vorig jaar als voorzitter van de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Daarvoor was ze van 2007 tot 2016 substituut ombudsman bij de Nationale ombudsman. Ze heeft verschillende functies binnen de rechtspraak bekleed. 

“Voor inwoners van Den Haag en Leidschendam-Voorburg en de gemeenteambtenaren is het van groot belang dat de gemeente iedereen tot zijn recht laat komen. En als het een keer misgaat, kunnen burgers bij mij als ombudsman terecht. Ik kijk er naar uit om samen met mijn medewerkers klachten op te lossen,” liet Addie weten. 

Nevenfuncties
  • Voorzitter afdeling klachtbehandeling van de Commissie van toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (betaald) 
  • Voorzitter klachtencommissie het Juridisch Loket (vacatiegelden)