Over de Ombudsman

Jaarverslagen

Hoe komt de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening over op de burger? In het jaarverslag staan de constateringen, conclusies en aanbevelingen van de ombudsman op dit punt beschreven. Als een bepaald soort klachten toeneemt, neemt de ombudsman contact op met de verantwoordelijke manager of bestuurder. De ombudsman dringt er dan op aan om maatregelen te treffen die het vertrouwen van de burger herstellen. U kunt hierover meer lezen in het voorwoord.

De jaarverslagen en het voorwoord zijn opgenomen als pdf-bestand: