Over de Ombudsman

Behoorlijkheidsnormen

Heeft de gemeente zich al dan niet behoorlijk gedragen? De ombudsman toetst deze vraag aan de behoorlijkheidsnormen. Dat is een soort gedragscode voor de overheid en daarbij gaat het om de volgende onderwerpen:

Open en duidelijk

 1. Transparant
 2. Goede informatieverstrekking
 3. Luisteren naar de burger
 4. Goede motivering

Respectvol

 1. Respecteren van grondrechten
 2. Bevorderen van actieve deelname door de burger
 3. Fatsoenlijke bejegening
 4. Fair play
 5. Evenredigheid
 6. Bijzondere zorg

Betrokken en oplossingsgericht

 1. Maatwerk
 2. Samenwerking
 3. Coulante opstelling
 4. Voortvarendheid
 5. De-escalatie

Eerlijk en betrouwbaar

 1. Integriteit
 2. Betrouwbaarheid
 3. Onpartijdigheid
 4. Redelijkheid
 5. Goede voorbereiding
 6. Goede organisatie
 7. Professionaliteit