Mijn dossier

Via “Mijn dossier” is het mogelijk om alle opgegeven informatie te bekijken en aan te vullen met (digitale) documenten.
Dossiers zijn toegankelijk tot 6 weken na afronding.