Dossier 2018-470

Ongenode gasten

Mevrouw meldt zich bij de ombudsman omdat zij in haar (woon)wijk veel overlast ervaart van een restaurant. Zo is er 's nachts veel geluidsoverlast met het komen en gaan van auto's en is de parkeerdruk toegenomen in de verder rustige (en voor auto's moeilijk toegankelijke) buurt. Mevrouw heeft de ombudsman benaderd omdat ze van mening is dat de gemeente te weinig doet tegen de overlast. Daarnaast heeft ze het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

De ombudsman doet navraag bij de gemeente. De overlast blijkt bekend te zijn en er wordt al de nodige aandacht aan besteed. Zo is er bijvoorbeeld regelmatig contact met de buurt en is de verstrekte vergunning aan het restaurant van aanvullende voorwaarden (gericht op beperking van overlast) voorzien. Ook wordt er extra ingezet op handhaving en controle.
De gemeente geeft daarnaast aan dat niet alleen bezoekers van het restaurant voor parkeeroverlast zorgen. Zo parkeren er ook veel bezoekers van de stad in de woonwijk wegens het gunstige parkeertarief zo dichtbij het centrum. Het aanpassen van het parkeerbeleid in de buurt zou hierin kunnen helpen, maar daar is de meerderheid van de wijk geen voorstander van. Het advies van de gemeente aan de bewoners is dan ook om overlast vooral te blijven melden. Gemelde overlast zal worden meegenomen in de afweging of de vergunning verlengd wordt en is van belang voor effectieve handhaving.

De gemeente zal in haar contact met de buurt proberen zo duidelijk mogelijk te zijn in de uitleg welke overlast waar gemeld dient te worden en wat de mogelijkheden zijn. Omdat de gemeente al de nodige maatregelen heeft genomen en regelmatig contact heeft met de omwonenden, ziet de ombudsman geen rol voor hem weggelegd.