Dossier 2019-184

Wachten op een formeel besluit

Mevrouw heeft een WMO-aanvraag ingediend bij de gemeente voor een aanpassing in haar keuken, omdat ze een beperking heeft in haar rechterarm. Ze heeft hiervoor een rapport laten opstellen door twee verschillende ergotherapeuten. Het duurde in eerste instantie wegens vakanties en personeelswisselingen lang voordat er een reactie kwam op de aanvraag. Uiteindelijk is er iemand in de woning komen kijken om te zien wat er mogelijk en nodig was aan technische aanpassingen. De gemeente was het voor het grootste deel eens over het feit dat er aanpassingen nodig zijn, maar wilde niet alle aanpassingen laten uitvoeren omdat deze niet allemaal noodzakelijk zijn. Er ligt echter geen beschikking waar tegen mevrouw in bezwaar kan gaan en er wordt ook nog geen werk gemaakt van de aanpassingen die de gemeente wel als noodzakelijk beschouwt. Mevrouw vraagt daarom de ombudsman om hulp.

De ombudsman doet navraag bij de gemeente en er blijkt wat mis te gaan in de communicatie. De gemeente heeft de woningbouw om een offerte voor de vereiste aanpassingen gevraagd en wacht hierop. Mevrouw heeft echter van de woningbouw begrepen dat ze bij de gemeente moet zijn. Daarnaast is er inderdaad een verschil van mening over wat er noodzakelijk is. Om mevrouw in de gelegenheid te stellen bezwaar in te dienen, zal de gemeente zo snel mogelijk een beschikking opstellen. Dit gebeurt normaal gesproken niet zolang er geen meningsverschillen zijn. Er komt alleen een formeel besluit waar tegen bezwaar en beroep kan worden ingediend, wanneer men het niet eens wordt. Nu dit besluit komt, kan mevrouw verder.